Petter Dass ønsket velkommen til LittfestBergen. Deretter var det bare kvinner på scenen.

Med vektige ord ble første utgave av LittfestBergen åpnet. Tyngst veide de som de færreste forsto.

Torsdag kveld ble byens nye litteraturfestival åpnet. Av alle ordene som ble fremført for anledningen, var det kanskje et lite øyeblikk av stumhet som klarest berørte hva festivalen dreier seg om.