En friksjonsfri opplevelse

«Karsten og Petra på skattejakt» er trolig ment å fremmedgjøre så få som overhodet mulig.