• VALKAMP: Vonleg blir organiseringa av offentlieg sektor – som helsevesenet – for sørste gong tema i ein valkamp, skriv BTs bokmeldar. FOTO: Eirik Brekke

– Også fagmakt kan drivast for langt

Helseaksjonistar har levert eit velmeint, men ujamt bidrag til ein viktig debatt.