Artisten Solå flekser muskler på debuten

Dette er den beste nye vestlandsmusikken.