Her får du et lettlest portrett av Bergens SV-dronning

Oddny Miljeteig fremstår som fin, både på innsiden og utsiden. Men hun er også en politisk slu rev.