Bergen Kjøtt-bygget er i skrøpelig stand – må pusses opp umiddelbart

Eierne av Bergen Kjøtt jobber på spreng for å skaffe 4,1 millioner kroner til sikringsarbeid. I august må de være i gang med oppussingen av fasaden.