Dramatisert tidsklemme

For 40 år siden var «Momo, eller kampen om tiden» science fiction. Nå er det virkelighet, mener kvinnene bak en ny teaterversjon av romanen.