Museene i Oslo har dobbelt så mange besøkende som i Hordaland, men får seks ganger så mye statsstøtte

Ved Bymuseet i Bergen frykter man fremdeles å måtte nedbemanne.