Kommunen slutter å gi støtte til stor gatekunst

Bergen kommune skal ikke lenger gi prosjektstøtte til store gatekunstverk fordi verkene skal være forgjengelige, og det er for kostbart å male over. – Ikke godt nok argument, sier eier av Gategalleriet.

Bergen kommune gir to ganger i året ut støtte til gatekunstprosjekter.

Fremover vil de kun gi støtte til gatekunst i mindre formater, og ikke til store kunstverk som dekker en hel vegg.