En tragisk kjærlighetshistorie

Massenets opera som intimt, psykologisk kammerspill.

Det store, håndmalte sceneteppet i Grieghallen viser en kirke, en samling små hus, et åpent, grønt landskap.