En tragisk kjærlighetshistorie

Massenets opera som intimt, psykologisk kammerspill.