I 20 år har han drive ein klubb utanom det vanlege

Folkemusikklubben Columbi Egg fyller 20 i år. Den har vore svært viktig, meiner ekspert på folkemusikk.

I 2000 hadde Bergen status som europeisk kulturhovudstad.

I forkant av det store kulturbyåret blei musikaren Gabriel Fliflet spurt om han kunne bli med på å etablere ein fast folkemusikklubb.