• REALISTISKE IDEER?: Rutger Bregman, nederlandsk journalist og historiker ser for seg en fremtid der alle får en garantert minstelønn fra staten, hvor den gjennomsnittlige arbeidsuken er på 15 timer, og hvor grensene står åpne. FOTO: Stephan Vanfleteren, Spartacus

Er tiden over for de store ideer?

Forfriskende reiseguide til et Utopia som kanskje er nærmere enn vi tror.