Alle vet at St. Thomas drikker, men ikke hvorfor

Dokumentaren om artisten greier bare delvis å anskueliggjøre det siste.