• BLEI IKKJE INFORMERT: Styreleiar for Kode, Henning Warloe (til v.), blei ikkje informert om støvulukka før etter Petter Snare (til h.) tok over som direktør FOTO: Tor Høvik

Må utsetje Kode 1-utstillingar på grunn av støv

Minst 1500 gjenstandar er dekka av etsande betongstøv, som har leke inn under oppussinga av museet.