• MÅ REINSAST OG SANERAST: Det etsande betongstøvet dekkjer alle overflater på møblane som står lagra i dei tre salane. I denne salen er det hovudsakleg lagra møblar som høyrer til Kunstindustrimuseet. FOTO: Marita Aarekol

Må utsetje Kode 1-utstillingar på grunn av støv

Minst 1500 gjenstandar er dekka av etsande betongstøv, som har leke inn under oppussinga av museet.