Teateranmeldelse: – Veksler mellom det fantastiske og uutholdelige

Skuespillerne er knapt på scenen under forestillingen. Før var det vanlig med fjernsynsteater, nå er det vanligere med fjernsyn på teater.