• (1/4)
    sonjaogharaldfestspill2.jpg

Dronningens travle festspilldag

Et interessert kongepar var til stede da kulturminister Anniken Huitfeldt åpnet utstillingen «Gavebordet» i dag.