Dagbladet tapte injuriesak

Dagbladet er i Oslo tingrett dømt for injurier mot tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken. Avisen må ut med 1 million kroner i oppreisning for ærekrenkende uttalelser etter Ali Farah-saken.

NTB

I tillegg må Dagbladet betale Erik Schjenken sakskostnader med 1.044.578 kroner.

Sommeren 2007 ble Ali Farah slått ned og alvorlig skadd i Sofienbergparken. Ambulansesjåførene valgte å overlate til politiet å kjøre ham til legevakten fordi de anså ham som ruset. Det tok lang tid før politiet fikk tak i en bil og det endte med at Farah ble kjørt til legevakten av vennene. Dette førte til sterke reaksjoner i pressen og rasismeanklager som blant annet rammet Erik Schjenken.

— En annen svak part

I dommen understreker tingrettsdommer Thorleif Waaler at pressens oppgave er å informere, avdekke kritikkverdige forhold, og også selv å ta standpunkt i ulike saker.

— I en sak som denne er det imidlertid helt klart at pressen må ta hensyn til at det fantes en annen svak part i bildet, nemlig de to ambulansemennene, som på grunn av sin taushetsplikt ikke hadde mulighet til å forsvare seg, heter det i dommen.

- Ikke dekning

Tingretten har i sin avgjørelse vurdert om Dagbladet hadde tilstrekkelig dekning for sine sterkt kritiske ytringer mot ambulansesjåførene. Retten kom til at de ikke hadde slik dekning, og at det ikke var foretatt en grundig nok undersøkelse av saken, blant annet av vitnene på stedet.

— Etter rettens oppfatning utviste ikke Dagbladet tilstrekkelig aktsomhet ved sin journalistikk, heter det i dommen, som konkluderer med at Dagbladet fremsatte en lang rekke rettsstridige ærekrenkende uttalelser, som ikke er beskyttet av den alminnelige ytringsfriheten etter Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).