Rettferdig pensjon i teatersektoren

DEBATT: Det er vanskelig å samarbeide om en ny løsning når den ene parten ikke vil snakke om saken.

Hvorfor skal kvinner få en dårligere pensjon enn menn for likt arbeid, spør hovedtillitsvalgt ved DNS, Rune Kjelby.
  • Rune Kjelby
    Hovedtillitsvalgt, Den Nationale Scene
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I midten av oktober ble det brudd i forhandlingene mellom partene i overenskomstene ved teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund. Partene kom ikke til enighet, og hovedproblemet er ny tjenestepensjonsordning.

Fagforbundet og Spekter står på hver sin side i debatten om hvordan fremtidens pensjonsordning for oss som jobber på teatrene skal være. Nå blir det mekling, og streikefaren er overhengende.

Rune Kjelby.

I lønnsoppgjøret i 2016 bønnfalte arbeidsgiversiden oss om å forhandle om en ny pensjonsordning. Den ordningen vi hadde da medførte regnskapsregler som gjorde at teatrene tilsynelatende hadde underskudd hele tiden uansett hvordan det gikk økonomisk.

For å sikre kulturlivet en levedyktig fremtid, gikk vi med på å avtale en ny ordning. Begge parter var enige om å arbeide mot en målsetting der en varig pensjon skulle etableres med en kjønnsnøytral og livsvarig pensjonsytelse. Den skulle gi like mye til kvinner og menn, og vare livet ut.

Striden stod om man skulle velge innskuddspensjon eller den forholdsvis nye ordningen hybridpensjon. I mellomtiden skulle vi ha en midlertidig løsning med innskuddspensjon.

Ved neste hovedoppgjør i 2018 så man seg ikke ferdige med dette arbeidet. Det var fremdeles en del usikkerhet rundt forskjellige pensjonsordninger og den midlertidige løsningen ble forlenget.

Og nå står vi her i 2020, og skal igjen prøve å finne en pensjonsordning som oppfyller målsettingen fra 2016. Men det er vanskelig når Spekter konsekvent sier nei til en hybridpensjon og ikke viser noe initiativ til å etterkomme avtalen fra 2016, samtidig som de hverken forklarer hvorfor eller kommer med egne forslag.

I privat sektor er det bare hybridpensjonen som kan sikre en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning. Det burde være en selvfølge at kvinner og menn som har jobbet like lenge med like høy lønn, også får lik pensjon.

Slik er det ikke med den midlertidige innskuddspensjonen. Den har en begrenset utbetalingsperiode på 10 år og tar ikke hensyn til at menn og kvinner har ulik levealder. Siden kvinner lever lenger enn menn, vil de måtte leve lenger kun på folketrygden og kommer dårligere ut dersom man ser pensjonistårene under ett.

Dagens midlertidige løsning gir kvinner i løpet av pensjonisttilværelsen gjennomsnittlig 385 000 kroner mindre i pensjon enn menn (Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag i Dagbladet 22.09.20). Kravet om en pensjonsordning som varer livet ut er også et likestillingskrav.

Kultursektoren har lange og stolte tradisjoner knyttet til fordeling, verdispørsmål og likestilling. Vi mener arbeidsgiverne nå har muligheten til å vise at man faktisk kan sette handling bak ord.

Vi utfordrer styreleder og ledelsen ved Den Nationale Scene til å ta opp saken med sin arbeidsgiverorganisasjon Spekter. Hvorfor skal kvinner få en dårligere pensjon enn menn for likt arbeid? Hva skjedde med å dra lasset sammen? Vi var jo enige om målet i 2016. Er vi ikke lenger det?

Løftebrudd er ikke nøkkelen til enighet.

Hybridpensjon er også en innskuddsbasert ordning, med den forskjellen at arbeidsgiver betaler en noe høyere premie i hybriden for å dekke opp for faktum at kvinner lever lenger. Private Barnehagers Landsforbund, PBL, har en tilsvarende ordning for sine om lag 30 000 ansatte. Man kan dermed ikke lenger hevde at hybridpensjon er en ny og uprøvd ordning.

Selvfølgelig vil arbeidsgiverne vite hva regningen kommer på før de avtaler en ny pensjonsordning. Det er dette vi forsøker å løse i forhandlingene. Finner vi ikke en løsning, er faren stor for at det ender med streik i kultursektoren.

Fagforbundet Teater og Scene forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig å bli enige, så lenge vi er enige om hvilke kvaliteter ordningen skal ha og det bare finnes én ordning i privat sektor som oppfyller dette kravet. Kan vi ikke bare få i gang en ordentlig dialog og komme frem til noe sammen?

Hovedtillitsvalgt, Rune Kjelby, representerer klubbstyret i Fagforbundet Teater og Scene ved Den Nationale Scene.

Spekter: Viktig med gode og bærekraftige løsninger

Spekter beklager at det ikke lyktes å oppnå enighet i årets forhandlinger for teatrene, men vi ser nå frem til en konstruktiv mekling.

Vi er inne i en krevende tid hvor kultursektoren rammes særlig hardt.

Arbeidsgivers mål i meklingen er derfor å få til løsninger som er gode og bærekraftige for både de ansatte og teatrene.

Gunnar Larsen, Direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter.

Publisert: