Globalisering for nybegynnere

Utmerket utgangspunkt for videre lesning

Publisert:

«Globalisering» er ikke et nytt ord for økonomisk imperialisme eller kulturell vestliggjøring. Den fører ikke til homogenisering, og er ingen trussel mot menneskerettighetene eller mot lokale identiteter.

Og den er ikke ny: Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen starter boken «Globalisering — åtte nøkkelbegreper» med å rydde opp i det som ifølge ham er de vanligste misforståelsene rundt fenomenet globalisering. Med modifikasjoner, selvsagt, for alt stemmer i forhold til noe.

Gjennom åtte utvalgte nøkkelbegreper demonstrerer Eriksen begrepets kompleksitet og vidtrekkende dimensjoner. Det eksisterer nemlig ingen enighet om hva globaliseringen innebærer, hva den medfører, og når den «startet». Rundt om i verden finner du både globaliseringsoptimister og globaliseringspessimister.

Du finner også dem som ikke på noen måte er berørt av fenomenet: Fremdeles har bare 1 av 6 personer i verden tilgang på Internett, og rundt halve befolkningen i India har aldri snakket i telefonen.

Så langt er det ingen ting som tyder på at vi alle til slutt ender opp som en grå, eventuelt vulgæramerikansk, masse. Da er begrepet «glokalisering» mer relevant, ifølge Eriksen. Glokaliseringen skjer når noe globalt blander seg med noe lokalt. Som når Mc Donalds i India serverer lammeburger, fremfor storfeburgerne resten av verden spiser.

Et annet interessant fenomen Eriksen belyser er hvordan ulike etniske grupper og urbefolkninger gjennom global påvirkning lærer seg å kjempe for egne rettigheter ved å vise til kulturarv, felles skikker og undertrykkelseshistorie.

Eriksen hopper galant fra teoretiker til teoretiker, og fra perspektiv til perspektiv, uten at overgangene blir kunstige eller tunge. I sedvanlig Hylland Eriksen-stil gjøres stoffet tidvis også personlig, som når han forteller om morgenen han mottok det fryktede Love-viruset via e-post.

Men denne gangen kan han ikke arresteres for for mye «småprat», noe tekstene hans iblant bærer preg av. Det hele flyter usedvanlig godt. Resultatet er en svært engasjerende innføring ikke bare i et begrep, men i den verden vi alle er en del av.

HELENE LINDQVIST

Er du enig med vår anmelder? Si din mening her:

Publisert: