Kledelig komponert

Ny, men dreven vestlandsstemme