— Det er helt horribelt. Vi ser hvor viktig det er for eldre at de har et kulturtilbud som kommer til dem når de ikke har mulighet til å oppsøke kulturen selv, sier Kristine Nordby Simonsen, som sammen med Beate Bednar utgjør Kompani Krapp.

Dette er det tredje året Kompani Krapp reiser rundt på Vestlandet med Den kulturelle spaserstokken.

— Regjeringen snakker så varmt om eldreomsorg, men dette er å ta bort en viktig del av omsorgen, mener hun.

Simonsen mener eldre har krav på et variert kulturtilbud. Hun forteller om eldrehjem der det serveres musserende før forestilling, og beboere som har kledd seg opp i finstasen for å gå på teater.

Regjeringen snakker så varmt om eldreomsorg, men dette er å ta bort en viktig del av omsorgen

— Når man sitter på hjem er det godt at det skjer noe. Vi synes det er helt vanvittig at regjeringen fremmer forslag om å ta det vekk fra budsjettet. Vi ser viktigheten av hva vi gjør og hva det gjør for de eldre. Nå blir de fratatt mange fine opplevelser

- Fullstendig bomskudd

Generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman, har mottatt «en drøss» klager etter statsbudsjettet kom.

— Jeg kan med hånden på hjertet ikke finne en som er negativ til spaserstokken. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger fra brukere, institusjoner, ansatte og pårørende.

Kulturdepartementet vil nå satse på Krafttak for sang. Ordningen er et tiltak på tvers av alle generasjoner, der sang i eldreomsorgen er et av programområdene. At man nå velger å satse på andre hester, finner Norman uforståelig.

— Det er hårreisende. Et fullstendig bomskudd. Vi ser hva som skjer med det enkelt menneske på sykehjem, og hva som skjer når de får besøk av kunstnere. Det er helt fantastisk.

Norman er skeptisk til Krafttak for sang.

— At sykepleiere og hjelpepleiere skal trenes i sang? Som om de ikke har nok fra før. Overlat heller det til de som har gjort dette på en fantastisk måte siden 2007. Det er så lite penger totalt på et statsbudsjett, sier Norman, som lover at Pensjonistforbundet vil kjempe for å beholde spaserstokken til alt håp er ute.

Nå skal de ansatte synge

Ifølge statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag vil Krafttak for sang utvikle såkalt syngende eldreinstitusjoner, en modell som forutsetter at både ledelse og stab i en bedrift er involvert.

Han forklarer pr. e-post nedleggelsen av Spaserstokken slik:

— Regjeringen ønsker en omsorgstjeneste mer preget av aktivitet, mestring og kvalitet, og vi har derfor foreslått å avvikle ordningen for å bruke pengene blant annet til utvikling av tiltak for aktivitet og kultur.

På de syngende eldreinstitusjonene skal sang være en del av den daglige praksisen, i tillegg til involvering av artister og lokale kulturmiljøer utenfra. En del av arbeidet skal være å lage et felles sangrepertoar for institusjonen, og i noen tilfeller individuelle repertoarer for den enkelte beboer.

Sang som terapi

I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur og helse, vil Krafttak for sang arbeide for å tilgjengeliggjøre kunnskap om sang som sang som terapi for demente, et område der det i dag finnes betydelig både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, skriver Borgundvaag

— Støtten til Pensjonistforbundets tiltak for kultur og helse videreføres, dette var opprinnelig en del av Den kulturelle spaserstokken. I tillegg utgjør friske eldre en betydelig andel av det allmenne publikum som nyter godt av det generelle tilbudet fra kunst- og kulturinstitusjoner - orkestre, teatre, museer og bibliotek, mener Borgundvaag.

Ifølge nettsiden om Spaserstokken på regjeringen.no, er Spaserstokkens primære målgruppe «Eldre personer som av ulike årsaker har vanskelig for å oppsøke kulturtilbud utenfor sitt nærmeste nærmiljø.»