Hvor ligger Bergens beste kafè?

Møhlenpris mot Sandviken – det er dødt løp mellom Nobel Bopel og Bar Barista. Din stemme avgjør!

Beste kafe.jpg