• ATTRAKSJON: De som bruker Amy Dempseys bok "Destination Art" som guide til kunstopplevelser utenfor museer og gallerier, kan fort havne på Råstølen i Ytrebygda. Hun mener Finn Eirik Modahls "Sol" i stål, glass og betong er et av de viktigste land art-verkene i verden.

I verdensklasse

En ny guide til verdens beste landskapskunst viser vei til et boligfelt i Ytrebygda. Finn Eirik Modahls «Sol» er plukket ut som et av nøkkelverkene det er verdt å kikke nærmere på.