Utviklingshemmede med egne TV-sendinger

Målet er å starte lokalkontor for utviklingshemmede på hele Vestlandet.