• «OSLO 31. AUGUST»: Regi: Joachim Trier. FOTO: FILMWEB

Beveg! Provoser! Engasjer!

Det eneste som er til å gråte av ved norsk film, er lave besøkstall og manglende dristighet. Må det være slik?