Lover penger til Grieghallen

Fylkesrådmannen setter av penger til opprusting og ombygging av Grieghallen.

BUDSJETTVINNER: Dersom staten og Bergen kommune følger opp med nødvendige bevilgninger kan arbeidet med å ruste opp Grieghallen starte neste år.

Gunnar Wiederstrøm

Etter 34 års drift trenger Grieghallen sårt penger til en omfattende opprusting. De samlede utgiftene er beregnet til 220 millioner kroner, og fylkeskommunen er forutsatt å dekke drøye 60 millioner kroner av dette.

Staten må bidra

Blir fylkesrådmannens forslag vedtatt av fylkeskommunen er en drøy fjerdedel av pengene på plass.

Les også

Kutter i skolen

Les også

Denne turen blir to kroner dyrere

Vedtaket vil sette sterkt press på de to andre bidragsyterne, Bergen kommune og Staten. Kommunens andel er like stor som fylkeskommunens, mens staten er forutsatt å bidra med ca. 75 millioner kroner.

— Det er et sterkt behov for å ruste opp Grieghallen. Vi foreslår å bidra med vår andel, og så venter vi at kommunen og staten bidrar med sitt slik at Grieghallen kan rustes opp.

Her er noe av de andre tiltakene det er satt av penger til på neste års kulturbudsjett:

Bevilgningen til fartøyvern blir fordoblet til 1,68 mill. kroner i 2013. Dette utløser 400.000 kroner ekstra fra staten.

Til Fjordsteam 2013 blir det forslått å bevilge 300 000 kr

oner.

Mer til litteratur

Litteraturhuset i Bergen, som i 2012 fikk 1 mill. i etableringstilskudd, skal i 2013 få driftstilskudd på 500 000 kr

oner.

Skrivekunstakademiet får økt sin bevilgning med 235 000 til 2,4 mill. kr

Det er satt av 205 000 kr til Litteratursymposiet i Odda

.

Nynorsk kultursenter/Olav H. Haugesenteret får 518 000 kroner

Bergenstriennalen som skal ha første arrangementet i 2013, får økt bevilgningen med 300 000 til 0,5 mill. kr

Hordaland kunstsenter får en påplussing på 227 000 til 2,2 mill. kr

Tilskuddet til Nattjazzen i Bergen blir mer enn doblet til 255 000 kr

Det nye teateret på Møhlenpris, Cornerteateret får 200.000 kroner. Teateret er et nytt regionalt teaterhus for amatører, barn og unge.

Fylkeskommunen sitt budsjett til kultur og idrett er på 285,4 mill. kroner i fylkesrådmannen sitt budsjettforslag. Fylkestinget vedtar budsjettet 11. desember 2012.