- Hvorfor kan ikke en kvinne være så frigid hun bare vil?

Toril Moi er akademikeren som skriver entusiastisk om alt fra lystpiller, til Mad Men og late norske studenter. Nå vil 60-årsjubilanten bort fra tåketalen i norske debatter.

- Gjennom dine spalter i Dagens Næringsliv deltar du aktivt i den norske, offentlige debatten, dette til tross for at du bor og arbeider i USA.