• UNDERGANGEN: Utsikta til katastrofar er ikkje akkurat forlysteleg. Men undergangsstemninga tvingar fram spørsmålet: Kva bok ville du ha røska med deg frå eit hus, viss du måtte flykta for godt? Bildet frå flaumen i Flåm i 2014. FOTO: RUNE SÆVIG

Katastrofalt bra

Kva kunne du ikkje klart deg utan om sivilisasjonen gjekk under?