• MEKTIGE VENNER: Enkekeiserinne Ci Xi og Republikken Kinas president Yuan Shikai var begge svært nære venner av Johan Wilheilm Normann Munthe.

Slik fikk Bergen Kina-samlingen

Bergensk general i Kina sendte unike skatter hjem.