Kunstanmelder Silje Sigurdsen om Haukeland sykehus: Mye av kunsten utendørs og i sentralblokken er preget av slitasje. Noen kunstverk virker rett og slett glemt.

Mye av kunsten utendørs og oppover i etasjene i sentralblokken er preget av slitasje. Noen kunstverk virker rett og slett glemt.

Haukeland universitetssjukehus er Bergens største arbeidsplass med omtrent 12.000 ansatte. Sykehuset ble grunnlagt i 1912 og har i over 100 år gjort en flott innsats i å behandle pasienter.