Visuelt slående tullefilm

«Mortal Engines» ser bra ut, men er det ikke.