Føler seg sviktet av Lost Weekend

KTV Underholdning AS føler seg dolket i ryggen av Lost Weekend, og vil ikke være med på å ettergi gjeld.

— Vi reddet festivalen i fjor og blir takket for det ved å bli dolket i ryggen i år. Vi mener helt klart at Lost Weekend kan bli istand til å betale tilbake all gjeld til kreditorene, og vil derfor ikke være med på å ettergi gjeld nå, sier konsernsjef Kennet Nilsen i KTV Underholdning.

Han sier at artikkelen i BT onsdag om bruddet mellom KTV og Lost Weekend, av mange blir oppfattet som om KTV Underholdning AS stakk av med halvparten av billettinntektene under Lost Weekend i fjor. - Avtalen tilsa at vi skulle ha 50 prosent av billettinntektene. Og på den måten fikk vi 2 millioner kroner. Men utgiftene våre var på 1,8 millioner kroner. De 200.000 kronene vi fikk i overskudd, har vi ikke fått utbetalt. Det er dette beløpet Lost Weekend ønsker at vi skal ettergi deler av, sier Kennet Nilsen.