Sett lys på ukjend bergenshistorie

Sabotørane på Vestlandet har fått den sterke historia dei fortener, meiner BTs anmeldar.