Barn frå Bergen har lese tre millionar sider på ein månad

Barn som les om sommaren får høgare lesekompetanse enn andre barn. Ein nasjonal kampanje skal sørgje for at dei held fram med lesinga.