Slet med å spille full

- Jeg har gått grundigere til verks enn i andre, mer rent humoristiske roller, for å komme under huden på figuren, sier Atle Antonsen.