Opera som remix og mashup

Bergen Nasjonale Opera med visuelt overveldende bidrag til Borealis