Ny kunst ved Storelungeren: - Vanskelig å overse

Kunstløypen rundt Store Lungegårdsvannet har fått sin første post: En diger lysmanet.