Forbløffende ustrukturert om fascinerende bergenser

Fantes det gode nordmenn i Vidkun Quislings regjering? Og var en av dem kronprins Olavs far?

Kjeld Stub Irgens var selve Kapteinen. På en tid da avisene trykket navnelister over alle som gikk i land fra amerikabåten, sto det en egen aura av mannen der oppe på broen på «Stavangerfjord».