• NS-RÅDET: Vidkun Quisling til venstre, Kjeld Stub Irgens i midten med svart uniform. «Sjelden har noen så ettertrykkelig seilt sin skute på grunn som Kjeld Stub Irgens gjorde, da han totalt overraskende for de fleste sa ja til å bli skipsfartsminister i Quislings regjering», skriver Sven Egil Omdal. FOTO: Scanpix

Forbløffende ustrukturert om fascinerende bergenser

Fantes det gode nordmenn i Vidkun Quislings regjering? Og var en av dem kronprins Olavs far?