Nye Lagunens fasade er en kolossal, svart blokk, så massiv og avvisende at det likner en kulisse i filmen «Blade Runner»

Kjøpesentrene er på tross av sitt folkeliv og varierte tilbud ikke en arena som tilhører fellesskapet.

Kjøpesentrene opparbeidet seg på slutten av det 20. århundre et så frynsete rykte at det ble lagt restriksjoner på dem.