• BUILDING INSTRUMENT: Det er som om gruppa har klart å skape seg eit klangrom der musikken kan tøyast i alle moglege retningar utan at dei mister seg sjølve, skriv Sondre Åkervik. FOTO: Klara Sofie Ludvigsen/Hubro Records

Trivst best i opne landskap

Building Instrument held fram med å utforske milde og meditative lydbølgjer.