Mener Bergen kommune bryter loven

Annine Birkelands selskap får innvilget brukstillatelse for Bergen Kjøtt. De nye eierne mener byggesaksetaten er utsatt for politisk press, og har gitt brukstillatelse på feil grunnlag.

UENIG: Advokat Per Magne Kristiansen mener Bergen kommune har latt BCAP slippe unna vanlig saksbehandling på grunn av andres politiske interesser i kulturhuset Bergen Kjøtt.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Kommunen ga seg selv to uker til å vurdere om dokumentasjonen Bergen Contemporary Art Project (BCAP), selskapet som driver Bergen Kjøtt, sendte inn fredag 28. februar var tilstrekkelig for at bygget skal få brukstillatelse. Allerede tirsdag fikk BCAP ferdigattest for første og andre etasje, og midlertidig brukstillatelse i tredje og fjerde etasje i påvente av en støyrapport som snart er ferdig.

Eiendommens nye huseier mener kommunens avgjørelse er feil, og et resultat av at noen i kommunen «har snakket sammen».

«Sterke politiske interesser involvert»

Advokat Per Magne Kristiansen, som representerer huseier Bergen Kjøtt AS, mener BCAP aldri skulle hatt brukstillatelse.

— Når det gjelder byggesaken er det åpenbart at noen har «snakket sammen», og med en annen agenda enn å følge Plan- og bygningsloven, som det forutsettes at andre søkere gjør, skriver Kristiansen i en e-post til BT.

Han skriver videre at en ansatt ved avdeling for byggesaker i kommunen har sagt følgende i et møte med de nye eierne:

«Dere (eierne) må huske at her er det sterke politiske interesser involvert.»

- Hvem mener du har lagt press på saksbehandlingen?

— Det har jeg ingen forutsetning for å mene noe om. Jeg vet bare hva vi ble fortalt -og det har jeg sitert direkte.

Les også

Dette mener kunstnerne om Bergen Kjøtt

Vil ha bygget godkjent

Kristiansen mener kommunen har gitt brukstillatelse på tross av at bygget ifølge huseier ikke er ferdigstilt slik rammetillatelsen forutsetter. Blant annet står det i rammetillatelsen at søknad om igangsettingstillatelse ikke kan innvilges før helsemyndighet har uttalt seg til saken og støyrapporten. Da BCAP fikk innvilget ferdigattest for første og andre etasje, og midlertidig brukstillatelse for tredje og fjerde, forelå det ingen støyrapport.

— Å gi midlertidig brukstillatelse og igangsettelse før det foreligger støyrapport skal da ikke være mulig. Det er også forhold med henhold til rømming for bevegelseshemmede brukere som bygger på uriktige forutsetninger.

- Ut fra disse uttalelsene, og uttalelser dere har kommet med tidligere, kan det virke som huseier ikke har ønsket at bygget skal få ferdigattest?

— Jeg er oppriktig i min oppfatning av at den tillatelsen BCAP fikk i dag ikke samsvarer med regelverket og de faktiske forhold. For huseier er det sentralt at det blant annet finnes godkjente rømningsveier. Vi vil også ha bygget godkjent, men innenfor regelverket, sier Kristiansen.

- Ikke utsatt for press

Bergen kommune har behandlet saken på vanlig måte, sier byggesakssjef Petter Wiberg.

— Det er gitt ferdigattest og en midlertidig tillatelse i påvente av støyrapporten, som jeg har forstått er på vei. Når den er inne skal grunnlaget for å gi permanent brukstillatelse være til stede.

— Dersom huseier er uenig i dette, har de adgang til å klage på vedtaket, og så vil klagen bli behandlet.

- Kristiansen mener det er utøvd politisk press i Bergen Kjøtt-saken. Stemmer det?

— Jeg kan ikke se at vi har vært utsatt for noe press. Det er klart at det er i kommunens interesse at man har et kulturtilbud der, men vi har ikke vært utsatt for noe press av noen art som har gjort at vi har kommet til noen annen konklusjon enn vi ville gjort ellers.

- Er det vanlig at det tar så kort tid å behandle en slik sak?

— Hvis vi får inn søknader hvor alle dokumenter er som de skal være, vil vi kunne behandle det i ekspressfart. Nå konstaterer vi at de uavklarte forholdene som førte til at kommunen varslet stenging nå er avklart.

Les også

Kommunen vil ikke blande seg i kulturkonflikten

Forholder seg til kommunens vedtak

Advokat for BCAP, Jan Magne Isaksen, mener at brukstillatelsen kom på plass så fort er et bevis på forholdene på huset ikke er så alvorlige som huseier mener, og forholder seg til kommunens vedtak.

— Det er manglende dokumentasjon på allerede utførte arbeider som har gjort at bygget har manglet tillatelsen. Bygget har aldri på noe tidspunkt vært omfattet av noe bruksforbud. At det er fare for liv og helse er således konstruert av den nye eieren for at situasjonen skal fremstå som mer alvorlig, mener Isaksen.

— Det viktigste nå er at BCAP har sikret fortsatt bruk av bygget, til tross for at BCAP er blitt aktivt motarbeidet av huseier. Nå gjenstår spørsmålet om de nye eierne hadde grunnlag for å heve leieavtalen - i realiteten et spørsmål om Bergen Kjøtt skal bestå slik vi kjenner det i dag.

Kulturredaktørens utvalgte

Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen.
Publisert