Tarantino på Fjøsanger

Utstilling: Laurie Grundt si utstilling i Rekstensamlingene er ei aksjonsutstilling av ypparste kvalitet, skriv Nicholas H. Møllerhaug.

Dette er ei av dei mest spektakulære low budget-utstillingane eg har nokon gong har sett. Eg kan ikkje forstå korleis arrangøren ikkje ser verdien av dette, og trykkjer ein litt større plakat.