• Kraft: Laurie Grundt sin kunst kjem til sin rett i Rekstensamlingene. Her bør den hengje permanent, skriv vår meldar. FOTO: Vegar Valde, Vegar Valde

Tarantino på Fjøsanger

Utstilling: Laurie Grundt si utstilling i Rekstensamlingene er ei aksjonsutstilling av ypparste kvalitet, skriv Nicholas H. Møllerhaug.