Vi er ingen skinasjon

Grått hav er mer norsk enn hvite vidder. Dugnadsånden er lite utviklet på Oslo Vest. Norge er mer sammensatt enn Torbjørn Røe Isaksen tror.

Gitt at Høyre mot formodning får regjere videre etter valget i september, kommer de til å nedsette et utvalg «som skal utarbeide en oversikt over de mest betydningsfulle delene av norsk kulturarv».