Fylket og Bergen kommune er helt uenige om hvordan kunst til unge bør velges ut

I Hordaland fylkeskommune velges kulturprogrammet til Den kulturelle skolesekken av et fagråd. I Bergen blir avgjørelsen tatt av to personer.