Fylket og Bergen kommune er helt uenige om hvordan kunst til unge bør velges ut

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN: Ronny Skaar er utviklingssjef for Den kulturelle skolesekken i Hordaland fylkeskommune. Foto: Fredrik Varfjell

I Hordaland fylkeskommune velges kulturprogrammet til Den kulturelle skolesekken av et fagråd. I Bergen blir avgjørelsen tatt av to personer.

Les hele saken med abonnement