Anne Helene Guddal skriver godt om det vanskelige

Når reparasjon er umulig.