Med kirkebranner og drap som bakteppe, ble to klassiske svartmetall-album spilt inn i Grieghallen i 1993.

Med kirkebranner og drap som bakteppe, ble to klassiske svartmetall-album spilt inn i Grieghallen i 1993.