• Over de tre platene som utgjør DUB Leviathan-albumet, MOT, ALLES KRIG, og ALLE, er det langt på vei fremtiden som står på spill. Kanskje gir det mening å snakke om et slags beredskapsteater? spør Tore Vagn Lid. FOTO: Marthe Amanda Vannebo

Det blir ikke allsang før alle synger!